Lov

Lov for Båtsfjord Sportsklubb vedtatt på årsmøtet 11.04.16

26. april 2016 | Les mer

Organisasjonsplan

Vedlagt ligger BSKs organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 11.04.16.

26. april 2016 | Les mer

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest.

16. februar 2016 | Les mer

BSK-bladet 2012-2014

Informasjonsblad om klubben vår og våre samarbeidspartnere. 

19. desember 2012 | Les mer..

Forsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret.
9. januar 2011 | Les mer

Reiseregler

Vi har utarbeidet egne reiseregler som gjelder for alle som reiser i regi av BSK.
27. november 2012 | Les mer..

Vår visjon, mål og virksomhetsidé

Som en del av utviklingen av BSK har vi utarbeidet ny visjon, mål og virksomhetsidé for klubben.
25. januar 2012 | Les mer