Forsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret.

NIFs barneidrettsforsikring omfatter barn til den datoen de fyller 13 år. 
 

Vilkår NIFs barneidrettsforsikring..

 

BSK har tegnet en egen klubbforsikringen hos IF som dekker erstatning ved livsvarig medisisk invaliditet på minst 30% og dødsfall.  I tillegg har vi en ansvarsforsikring for arrangement.

 Flere av undergruppene har egen forsikring gjennom at utøverne betaler lisens og startkontigent til sine særforbund.

Ved spørsmål om forsikring, eller skade på trening eller i konkurranse som skal meldes til forsikringsselskap kontaktes nærmeste leder;

  • Leder BSK-hovedstyre: May Bente Eriksen, 951 56 460.
  • Leder BSK-badminton: Tove Laila Ingebrigtsen, 990 26 373.
  • Leder BSK-bryting: Jarle Nilsen, 982 14 780.
  • Leder BSK-fotball: Ann Kristin Jacobsen, 994 21 392.
  • Leder BSK-ski/skisyting: Runar Mikalsen, 924 96 584.
  • Leder BSK-svømming: Mette Aarnes, 982 20 094.
Tips en venn  Skriv ut