Saksliste årsmøte 2019

Årsmøte i hovedstyret avholdes tirsdag 23. april kl 17.30 på kantina på idrettshallen. Saker som ønskes behandlet må sendes mbe1982@hotmail.com innen 17.04.19

2019-04-11

Protokoll 2019

Protokoller fra møter i hovedstyret for 2019.

2019-04-11

Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 23. april 2018.

2018-05-09

Terminliste a-laget

Terminliste 5. divisjon avdeling Øst-Finnmark sesongen 2019

2018-04-11

Egenandeler BSK

Våre 5 undergrupper har blitt enig om like egenandeler for all aktivitet i klubben.
2018-03-27

Treninger x-fit

Bsk organiserer x-fittreninger for voksne på idrettshallen 3 dager i uka.

2018-04-11

Organisasjonsplan

Vedlagt ligger BSKs organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 11.04.16.

2016-04-26

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest hvert 3. år.

2016-02-16