Oversikt over utstillere Båtsfjordmessa

Påmeldte utstillere pr 6. juni

2018-05-09

Båtsfjordmessa 2018

Invitasjon til utstillere på Båtsfjordmessa.
Lørdag 16. juni kl 10.00-17.00 på Båtsfjord idrettshall

2018-04-18

Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 23. april 2018.

2018-05-09

Terminliste a-laget

Terminliste 5. divisjon avdeling Øst-Finnmark sesongen 2018

2018-04-11

Treninger badminton

Treninger i idrettshallen for badminton våren 2018

2018-04-11

Treninger svømmegruppa

Svømmegruppas treninger i bassenget våren 2018.

2018-04-11

Protokoller 2018

Møteprotokoller fra hovedstyremøter 2018

2018-04-09

Egenandeler BSK

Våre 5 undergrupper har blitt enig om like egenandeler for all aktivitet i klubben.
2018-03-27

Terminliste fotball gutter 13

Terminliste for gutter 13 seseongen 2018

2017-04-07

Treninger x-fit

Bsk organiserer x-fittreninger for voksne på idrettshallen 3 dager i uka.

2018-04-11