Protokoll 2016

Protokoll fra hovedstyremøte 10.10.2016.

2016-12-28

Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 11. april 2016.

2016-04-26

Organisasjonsplan

Vedlagt ligger BSKs organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 11.04.16.

2016-04-26

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest hvert 3. år.

2016-02-16