Påmeldte Båtsfjordmessa

Liste over utstillere pr 12. juni

2019-06-07

Båtsfjordmessa 2019

Lørdag 15. juni arrangeres Båtsfjordmessa i idrettshallen. Vedlagt ligger invitasjonen til utstillere.

2019-05-01

Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 24. april 2019.

2019-05-01

Protokoll 2019

Protokoller fra møter i hovedstyret for 2019.

2019-04-11

Terminliste a-laget

Terminliste 5. divisjon avdeling Øst-Finnmark sesongen 2019

2018-04-11

Egenandeler BSK

Våre 5 undergrupper har blitt enig om like egenandeler for all aktivitet i klubben.
2018-03-27

Treninger x-fit

Bsk organiserer x-fittreninger for voksne på idrettshallen 3 dager i uka.

2018-04-11

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest hvert 3. år.

2016-02-16