Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 23. april 2018.

2018-05-09

Terminliste a-laget

Terminliste 5. divisjon avdeling Øst-Finnmark sesongen 2018

2018-04-11

Protokoller 2018

Møteprotokoller fra hovedstyremøter 2018

2018-04-09

Egenandeler BSK

Våre 5 undergrupper har blitt enig om like egenandeler for all aktivitet i klubben.
2018-03-27

Terminliste fotball gutter 13

Terminliste for gutter 13 seseongen 2018

2017-04-07

Treninger x-fit

Bsk organiserer x-fittreninger for voksne på idrettshallen 3 dager i uka.

2018-04-11

Organisasjonsplan

Vedlagt ligger BSKs organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 11.04.16.

2016-04-26

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest hvert 3. år.

2016-02-16