Protokoll 2020

Protokoll fra hovedstyremøte i BSK

1. mars 2020 | Les mer.

Protokoll 2019

Protokoller fra møter i hovedstyret for 2019.

23. desember 2019 | Les mer.

Protokoller 2018

Møteprotokoller fra hovedstyremøter 2018

9. april 2018 | Les mer.

Protokoll 2017

Vedlagt ligger protokoller fra møter i hovedstyret.​

21. desember 2017 | Les mer.

Protokoll 2016

Protokoll fra hovedstyremøte 10.10.2016.

28. desember 2016 | Les mer.

Protokoll 2015

Protokoll fra møter i hovedstyret 2015.

6. mars 2015 | Les mer.

Protokoller 2014

Vedlagt ligger møteprotokoller fra BSK-hovedstyre for 2014.

22. desember 2014 | Les mer.

Oppdatert 02.12.13

Protokoller 2013

Vedlagt ligger møteprotokoller fra BSK-hovedstyre for 2013.

6. desember 2013 | Les mer.

Oppdatert 10.12.12

Protokoller 2012

Vedlagt ligger møteprotokoller fra BSK-hovedstyre for 2012.
11. desember 2012 | Les mer

Oppdatert 29.11.11

Protokoller 2011

Vedlagt ligger møteprotokoller fra BSK-hovedstyre for 2011.
29. november 2011 | Les mer