Protokoller 2022

Møteprotokoller fra BSK-hovedstyret

26. mai 2022 | Les mer.

Protokoller 2021

Møteprotokoller for hovedstyret i BSK

26. mai 2022 | Les mer.

Protokoller 2020

Protokoller fra hovedstyremøter i BSK

1. mars 2020 | Les mer.

Protokoller 2019

Protokoller fra møter i hovedstyret for 2019.

23. desember 2019 | Les mer.

Protokoller 2018

Møteprotokoller fra hovedstyremøter 2018

9. april 2018 | Les mer.

Protokoller 2017

Vedlagt ligger protokoller fra møter i hovedstyret.​

21. desember 2017 | Les mer.

Protokoller 2016

Protokoller fra hovedstyremøte 2016

28. desember 2016 | Les mer.

Protokoller 2015

Protokoller fra møter i hovedstyret 2015.

6. mars 2015 | Les mer.

Protokoller 2014

Vedlagt ligger møteprotokoller fra BSK-hovedstyre for 2014.

22. desember 2014 | Les mer.

Protokoller 2013

Vedlagt ligger møteprotokoller fra BSK-hovedstyre for 2013.

6. desember 2013 | Les mer.