Vår visjon, mål og virksomhetsidé

Som en del av utviklingen av BSK har vi utarbeidet ny visjon, mål og virksomhetsidé for klubben.
  • Virksomhetsidé: BSK skal gi et godt aktivitetstilbud til alle, der både bredde og topp blir ivaretatt.
  • Formål: BSK sine aktiviteter skal gi tilhørighet og stimulere til engasjement og helse.
  • Hovedmål: BSK er attraktiv og miljøskapende for medlemmene og Båtsfjordsamfunnet.
  • Vår visjon: BSK –best i lag!
  • Verdier: Samlende, Målrettet, Solid.

Vi arbeider nå med å lage nye logoer til treningsdresser og annet materiell for å synliggjøre disse ordentlig.

Tips en venn  Skriv ut