Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ansvarlig for innhenting av politiattester i BSK er May Bente Eriksen.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Politiattest

 

 1. Skjema «Bekreftelse på formål med politiattest» fylles ut og underskrives av leder eller nestleder i BSK eller leder av tilhørende underavdeling.

 

 1. Den utfylte og signerte bekreftelsen skannes for å legges ved elektronisk søknad, eller fysisk søknad som sendes inn. Dette kan gjøres på frivilligsentralen.

 

 1. A. Er søker over 18 år kan man levere elektronisk søknad.
   

Elektronisk: https://attest.politi.no/

         Her må man logge inn med MinID, BankID, Buypass eller   Commfides.

 

         Under formål, velg frivillige organisasjoner:

        

 1. B. Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
  Søknad om politiattest - bokmål
  Søknad om politiattest - nynorsk

 

         Fysisk søknad må vedlegges kopi av legitimasjon som f. eks. pass eller førerkort.
 
         Adresse for fysisk søknad:


                   Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
                   Postboks 113
                   9951 Vardø

 

 1. Bilde/original framvises for leder i BSK May Bente Eriksen når denne mottas. Hun kan nåes på mbe1982@hotmail.com eller 951 56 460.

 

Tips en venn  Skriv ut