Årsmøte Båtsfjord sportsklubb

Mandag 29. april kl 18.30 på kantina på idrettshallen.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Frist for innsending av saker settes til 20. april. Saker sendes leder May Bente Eriksen på mbe1982@hotmail.com

2024-04-07

Oversikt over utstillere Båtsfjordmessa 2024

Messa går av stabelen lørdag 15. juni.

Her er liste over påmeldte utstillere pr 07.04.2024

Ta kontakt med May Bente Eriksen 951 56 460 dersom du ønsker stand.

2024-04-07

Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 19. april 2023.

2024-04-07

Innmelding i Båtsfjord Sportsklubb

Bli medlem i Båtsfjord sportsklubb og betal medlemskontigent direkte.

2024-04-07

Protokoller 2022

Møteprotokoller fra BSK-hovedstyret

2022-05-26

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest.

2016-02-16