Båtsfjordsprinten på ski

Velkommen til Båtsfjordsprinten lørdag 15. januar. Vedlagt ligger invitasjon til klubbene og informasjon om smittevernreglene.

Båtsfjordsprinten 2022.pdf

Smittevernregler for Båtsfjordsprinten 2022.pdf

2022-01-10

Innmelding i Båtsfjord Sportsklubb

Bli medlem i Båtsfjord sportsklubb og betal medlemskontigent direkte. Det er også mulig å betale treningsavgift i for de ulike undergruppene online.

2020-03-22

Protokoll 2020

Protokoll fra hovedstyremøte i BSK

2020-03-01

Båtsfjordmessa 2020

Lørdag 13. juni arrangeres Båtsfjordmessa i idrettshallen. 

2019-12-23

Nytt styre i Båtsfjord Sportsklubb

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 24. april 2019.

2019-05-01

Egenandeler BSK

Våre 5 undergrupper har blitt enig om like egenandeler for all aktivitet i klubben.
2018-03-27

Treninger x-fit

Bsk organiserer x-fittreninger for voksne på idrettshallen 3 dager i uka.

2018-04-11

Krav om politiattest i Båtsfjord Sportsklubb

Ifølge Norges Idrettsforbunds lover skal hele norsk idrett kreve politiattest av sine tillitsvalgte for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Alle trenere og ledere i BSK skal levere inn politiattest hvert 3. år.

2016-02-16