Saksliste årsmøte 2019

Årsmøte i hovedstyret avholdes tirsdag 23. april kl 17.30 på kantina på idrettshallen. Saker som ønskes behandlet må sendes mbe1982@hotmail.com innen 17.04.19

Sakliste for årsmøte i Båtsfjord Sportsklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 23.03.19

Årsmøtet avholdes den på 23. april kl 17.30 på kantina på idrettshallen

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker                                                                              

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.2              2 Nestledere

15.3              Øvrige styremedlemmer

15.4              Varamedlemmer

15.5              To revisorer

15.6             Valgkomite

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut