Egenandeler BSK

Våre 5 undergrupper har blitt enig om like egenandeler for all aktivitet i klubben.
Egenandeler på turer med Båtsfjord SK er som følgende:

 Dagsturer i Finnmark – 200kr
 Overnattingsturer i Finnmark – 300kr
 Turer Nord-Norge/Finland/Sverige – 750kr
 Turer til Oslo/Norge – 1000,-

Egenandeler skal primært fakturers gjennom klubbadmin.

Sjåfører godtgjøres med 3,00 kr. pr. kilometer ved bruk av egen bil under forutsetning av at kravende under er oppfylt:

* Kjøring skal være avtalt med klubben
* Det skal være minimum 3 deltakere i bilen * BSKs reisereglement skal følges

Foreldre som deltar som sjåfører og reiseledere betaler ikke egenandel. Reiseregning skal leveres på vedlagt skjema. Dette ligger på vår hjemmeside.
Tips en venn  Skriv ut